O nas

Kancelaria Doradztwa Podatkowego RATUS powstała 1 kwietnia 1994r. Na początku Kancelaria działała pod firmą: Biuro Rzeczoznawstwa Majątkowego i Ekspertyz Finansowo-Prawnych.

Cezary Krawczyk

Właścicielem Kancelarii jest Cezary Krawczyk. Jest prawnikiem – ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1990 r. Posiada wpis na listę doradców podatkowych o numerze 01194, a także świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 29765/02. W latach 1990-1992 odbył aplikację administracyjną w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów. W 1994 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie wycen nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 2000 r. studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Cezary Krawczyk specjalizuje się w doradztwie podatkowym i finansowym dla przedsiębiorców, w tym między innymi w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług, optymalizacji podatkowej, cen transferowych i organizacji rachunkowości. Prowadzi sprawy sporne w zakresie zobowiązań podatkowych, w tym przed sądami administracyjnymi. Jest czynnym szachistą posiadającym tytuł kandydata na mistrza.


Katarzyna Krawczyk

Współwłaścicielka Kancelarii RATUS. Katarzyna Krawczyk ukończyła Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jest magistrem inżynierem zarządzania i marketingu ze specjalnością zarządzanie ochroną środowiska. Przed rozpoczęciem współpracy w Kancelarii RATUS była wieloletnim pracownikiem Kancelarii Sejmu RP.

W Kancelarii RATUS Katarzyna Krawczyk pełni funkcję kierownika Działu Ksiąg Podatkowych i Zryczałtowanych Form Opodatkowania. Zajmuje się również problematyką ewidencji i identyfikacji podatników.


Dział ksiąg podatkowych


Agnieszka Widomska

Starszy specjalista w dziale ksiąg podatkowych

Ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku na kierunku socjologia. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Górze Kalwarii oraz Policealnego Studium Zawodowego w Warszawie (specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw).

Odbyła kurs kadrowy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz szkolenie „Wpływ obsługi sekretariatu na kształtowanie wizerunku firmy” w firmie „ADVISER” afiliowanej przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Odbyła również szkolenia: „Skuteczna promocja miarą sukcesu” – szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Edukacji oraz „Asystent Zarządu” zorganizowane przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.


Daria Życka

Specjalista w dziale ksiąg podatkowych

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii oraz Policealne Studium Zawodowe w PCKUiP w Grójcu w specjalności: technik rachunkowości. W 2011 roku zdała egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie uzyskując kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości.

Ukończyła kurs przygotowawczy do pracy w księgowości w CEAC-POLONIA w Warszawie, kurs w zakresie komputerowego wspomagania prac biurowych organizowany przez Fundację „DOMUS et LABOR”, kurs „Profesjonalny Sekretariat” w Regionalnym Ośrodku Edukacji oraz odbyła szkolenie „Asystent Zarządu” zorganizowane przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.  Poprzednio pracowała w THOMSON DISPLAYS COMPONENTS.


Dział ksiąg rachunkowych


Edyta Gdula

Księgowa w dziale ksiąg rachunkowych

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego gdzie ukończyła studia wyższe w zakresie zarządzania i marketingu oraz uzupełniające studia magisterskie w zakresie finansów. Jest także absolwentką Prywatnego Centrum Kształcenia w Warszawie, gdzie ukończyła studium zawodowe o specjalności handel zagraniczny.


Magdalena Solka

Księgowa w dziale ksiąg rachunkowych

Ukończyła Liceum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, a także kurs rachunkowości finansowej organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Okręgowy w Warszawie. W trakcie pracy w kancelarii RATUS ukończyła również w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, kurs dla samodzielnych księgowych – bilansistów i uzyskała certyfikat poświadczający odbycie szkolenia w zakresie oprogramowania w systemie CDN OPT!MA.

Natomiast w Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce odbyła kurs „Kadry i Płace”. Poprzednio pracowała w działach księgowych i administracyjnych przedsiębiorstw działającychw branży przetwórstwa spożywczego.


Iwona Krzesińska

Księgowa w dziale ksiąg rachunkowych

Magister Finansów zakresie Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości. Studia wyższe ukończone w OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Poprzednio pracowała w LUXMAT Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. logistyki. W trakcie pracy w kancelarii RATUS ukończyła kurs dla głównych księgowych w zakresie rozliczania wydatków z Funduszy Europejskich zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, w następstwie czego uzyskała świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 66471/2014.

Poza tym ukończyła kurs kadrowo-płacowy prowadzony przez Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI Sp. Z o.o. w Warszawie, co pozwoliło uzyskać jej certyfikat zawodowy do wykonywania pracy na stanowiskach specjalista do spraw kadr i specjalista do spraw wynagrodzeń.Paweł Ejneberg

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada tytuł inżyniera. Tematem jego pracy inżynierskiej była „Krajowa podaż usług w zakresie międzynarodowych przewozów samochodowych – stymulatory i bariery rozwoju”. Paweł Ejneberg posiada również dyplom technika budowlanego.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią RATUS pracował w firmie Pol-Szlem Sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. sprzedaży i zaopatrzenia. Dla Kancelarii Paweł Ejneberg świadczy między innymi usługi księgowe, administracyjne oraz zajmuje się bezpośrednim kontaktem z instytucjami publicznymi.


Marta Zych

Księgowa w dziale ksiąg rachunkowych

Jest absolwentką Szkoły Zarządzania Biznesem na kierunku „Turystyka i Hotelarstwo” Technik Obsługi Ruchu Turystycznego. Ukończyła wiele kursów dla księgowych w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Marta Zych poprzednio pracowała w firmie Instant Solutions sp. z o.o. na stanowisku księgowej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w tej spółce. W kręgu jej zainteresowań są książki, muzyka, sport oraz turystyka.


Dział ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń ZUS


Kinga Król

Specjalista w dziale ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń ZUS

Ukończyła Liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. W trakcie pracy w Kancelarii RATUS ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe w specjalności międzynarodowa współpraca celna, a następnie studia magisterskie na tym samym kierunku w wyżej wymienionej uczelni, w specjalności logistyka międzynarodowa. Odbyła praktykę zawodową w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.


Maciej Solka

Specjalista w dziale ds. kadrowo-płacowych i rozliczeń ZUS

Studiuje ekonomię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Im. Ks. Zygmunta Sajny w Górze Kalwarii o profilu matematyczno – przyrodniczym.


Specjalista ds. BHP i Inspektor ochrony ppoż. oraz specjalista ds. ochrony danych osobowych (RODO)


Tomasz Widomski

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończył Studia Podyplomowe Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Absolwent LIII Liceum Ogólnokształcącego stowarzyszenia PAX pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie.

Audytor w zakresie ochrony danych osobowych, niejawnych informacji handlowych i informacji finansowych

Audytor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa i higieny pracy

Wcześniej pracował w firmach produkcyjnych i logistycznych zajmując się między innymi kierowaniem zespołami, planowaniem i organizacją pracy zakładu, zarządzaniem całościowym procesem produkcji i nadzorem nad procesami kontroli jakości. Długoletni audytor i pełnomocnik systemów zarządzania jakością.


Kancelaria Adwokacka Jakub Widomski


Jakub Widomski

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii o profilu humanistycznym.

Usługi prawne Kancelarii Adwokackiej zapewniają profesjonalne usługi we wszystkich dziedzinach prawa. Pomagamy w rozwiązywaniu zawiłych problemów. Każdy klient może skorzystać z wiedzy i doświadczenia, uzyskując pewność najlepszego rozwiązania.

Informacje: https://www.adwokatwidomski.pl/