Co oferujemy

W ramach obsługi przedsiębiorców Kancelaria Ratus oferuje między innymi usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych
  • doradztwa podatkowego (konsultacje i porady prawno-podatkowe, opinie i ekspertyzy podatkowe)
  • doradztwa prawno-gospodarczego
  • prowadzenia spraw spornych w postępowaniach przed organami administracji podatkowej
  • sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych dla przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  • sporządzania deklaracji płatnika składek i wysyłania tych deklaracji za pośrednictwem Internetu
  • sporządzania wniosków o rejestrację przedsiębiorców w rejestrze przedsiębiorców

W ramach przeprowadzania szkoleń Kancelaria dysponuje kompleksem sal konferencyjnych w 3 konfiguracjach: dużej, średniej oraz małej. Oferujemy wynajem niniejszych pomieszczeń na różnego rodzaju szkolenia, zebrania i zgromadzenia w spółkach prawa handlowego oraz inne spotkania.